cartoncino I’m sleeping here

cartoncino I’m sleeping here su sfondo giallo